Συμφωνία εξαγοράς του Βερόπουλου από τον Σκλαβενίτη

Συμφωνία εξαγοράς του Βερόπουλου από τον Σκλαβενίτη

Ο όμιλος Σκλαβενίτη προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με τον όμιλο Βερόπουλου για την απόκτηση των δραστηριοτήτων του τελευταίου στην Ελλάδα.

Η απόκτηση αυτή θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου Βερόπουλου και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, προσπάθεια η οποία ήδη έχει ξεκινήσει εντατικά και η οποία επιδιώκει, με την βοήθεια του Ομίλου Σκλαβενίτη, την ορθολογική αναδιάρθρωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης Βερόπουλου στην Ελλάδα.

Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της υπογραφείσης συμφωνίας και η πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων θα καταστεί δυνατή εντός του έτους.

Μετά την παραπάνω συμφωνία των δύο εταιρειών δημιουργείται ένας μεγάλος Ελληνικός Όμιλος στην αγορά λιανικής και cash & carry που θα λειτουργεί συνολικά 342 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σκλαβενίτης, επενδύοντας περισσότερα από 160 εκατ. ευρώ, κατά τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει στην απόκτηση των καταστημάτων των αλυσίδων Παπαγεωργίου, Ατλάντικ, Δούκας, Extra, Χαλκιαδάκης (σε ποσοστό 60%) και Makro Cash&Carry.