Συμφωνία για τη χρηματοδότηση της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Κατά τη διάρκεια του Τριλόγου μεταξύ του Συμβουλίου που προεδρεύει η χώρα μας, του Ευρωκοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διεξήχθη χθες, ως αργά, στις Βρυξέλλες, επήλθε συμφωνία για όλα τα βασικά εκκρεμή πολιτικά ζητήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας είναι τα εξής:

Κατανομή του συνολικού Προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ, ύψους 6,4 εκατομμύρια ευρώ, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκε η αύξηση της χρηματοδότησης και των ποσοστών της κοινοτικής συμμετοχής για τις δαπάνες ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή αλιευτικών και επιστημονικών δεδομένων για την αλιεία.

– Προϋποθέσεις χρηματοδότησης από το ΕΤΘΑ της αντικατάστασης του κινητήρα των αλιευτικών σκαφών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα σκάφη της παράκτιας αλιείας.

– Χρηματοδότηση της προσωρινής παύσης των αλιευτικών σκαφών σε περίπτωση διακοπής αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών.

Η προώθηση της δημιουργίας του νέου αυτού εργαλείου σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το δημοσιονομικό πλαίσιο, υπήρξε η βασική και πιο καίρια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για τον τομέα της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.