Συμμετέχουμε στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

Συμμετέχουμε στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

Από τις 22 Μαρτίου και για 3 μήνες θα διεξαχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας. 

Σκοπός της Απογραφής, η οποία διενεργείται σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η συλλογή πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Μάθε περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω βίντεο:

Η Απογραφή Πληθυσμού και Γεωργίας του έτους 1961: