Συμμετοχή της Ελλάδας σε 17 Διεθνείς Οργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος

Συμμετοχή της Ελλάδας σε 17 Διεθνείς Οργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος

Σε 17 Διεθνείς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται για την προστασία και την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ενημέρωση ως προς τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας στους κλάδους της γεωργικής, κτηνιατρικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, θα συμμετέχει η χώρα μας.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί στους οποίους θα συμμετέχει η χώρα μας είναι οι εξής :

 • Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου & Οίνου (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)
 • Επιτροπή Σχέσεων Εσπεριδοπαραγωγών Χωρών της Μεσογείου (Comite De Liaison De L’ Agrumiculture Mediterraneenne, C.L.A.M.)
 • Διεθνής Επιτροπή Αρδεύσεων & Στραγγίσεων (International Commission on Irrigation and Drainage)
 • Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT)
 • Διεθνής Εταιρία για την επιστήμη της Κηποκομίας (International Society for Horticultural Science)
 • Διεθνής Ένωση Ελέγχου Σπόρων (International Seed Testing Association)
 • Διεθνής Ένωση Επιστήμης & Τεχνολογίας Δημητριακών (International  Association for Cereal Science and Technology)
 • Διεθνής Ομοσπονδία Οικιακής Οικονομίας (International Federation for  Home Economics)
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας για τους Φυτογενετικούς Πόρους (European Cooperation Programme for Genetic Resources) ECPGR
 • Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (General Fisheries Committee  for the Mediterranean, GFCM)
 • Παγκόσμιο Γραφείο Επιζωοτιών (World Organization for Animal Health)
 • Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (ORGANISATION ET MEDITERRANNEENNE FOUR LA PROTECTION DES PLANTES-OEPP-EPPO)
 • Σύμβαση του Ρότερνταμ (United Nations Environment Programme)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφθώδους πυρετού (FAO)
 • Μεσογειακό Κέντρο Καταπολέμησης Ζωοανθρωπονόσων
 • Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος (International Cotton Advisory Committee)
 • Διεθνής Επιτροπή Σηροτροφίας (International Sericultural Commission)