Συμμετοχή σε έρευνα για τη Γεωργία Ακριβείας

Συμμετοχή σε έρευνα για τη Γεωργία Ακριβείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αγροτών Copa-Cogeca, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Εθνικών Ενώσεων Γεωργικών Μηχανημάτων – CEMA, την Ένωση του Κέντρου Ερευνών και της Eurostat καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος διεξάγουν διαδικτυακή έρευνα για τη Γεωργία Ακριβείας.

Η έρευνα στοχεύει στην καλύτερη εκτίμηση της τρέχουσας και της δυνητικής χρήσης των τεχνολογιών για τη γεωργία ακριβείας, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους μη χρήστες.

Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα έως τις 24 Δεκεμβρίου 2018 συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό ερωτηματολόγιο (επιλογή γλώσσας στο μενού δεξιά) εδώ