πορτοκαλια

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Μειωμένες σε πορτοκάλια χυμοποίησης και κορινθιακή σταφίδα

Καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις οι συνδεδεμένες ενισχύσεις που αφορούν τις αιτήσεις ενίσχυσης του 2019 για τα πορτοκάλια χυμοποίησης και την κορινθιακή σταφίδα.

Συγκεκριμένα το ύψος της ενίσχυσης:

  • για τα πορτοκάλια χυμοποίησης καθορίστηκε στα 55,5 ευρώ/στρ. και
  • για την κορινθιακή σταφίδα στα 45,38 ευρώ/στρ. 

Για να υπάρχει σύγκριση των ποσών σας υπενθυμίζουμε τα ύψη ενισχύσεων προηγουμένων ετών.

Έτσι για τα πορτοκάλια χυμοποίησης οι παραγωγοί έλαβαν τα δύο προηγούμενα χρόνια (2019, 2018) ύψος ενίσχυσης 62 €/στρέμμα, ενώ για την κορινθιακή σταφίδα το ύψος ενίσχυσης ήταν 49,3 ευρώ/στρ.