αγελαδα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Στα 131,4 € στο βόειο και στα 10,22 € στο αιγοπρόβειο κρέας

Καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους τομείς βόειου, πρόβειου και αίγειου κρέατος οι  πληρωμές των οποίων πραγματοποιήθηκαν ήδη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος καθορίστηκε στο ποσό των 131,4 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Για τον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης καθορίστηκε στα 10,22 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.