αιγοπροβατα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Υποβολή αιτήσεων για διορθώσεις στον αριθμό αιγοπροβάτων

Να προβούν στην υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού των αιτούμενων ζώων στις περιπτώσεις καταχώρισης εσφαλμένου αριθμού αιτούμενων ζώων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, ζητά από τους κτηνοτρόφους ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2020 καταχωρήθηκε εσφαλμένος αριθμός αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω λανθασμένης εκτίμησης αναφορικά με την τελικά παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να υποβάλλουν έως 31/01/2021 αίτημα διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού των αιτούμενων ζώων:

α) συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στον τομέα του Αιγοπρόβειου κρέατος

β) συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αιτήματα διόρθωσης θα απορρίπτονται.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρμογή εδώ