αιγοπροβατα

Συνδεδεμένη ενίσχυση κτηνοτρόφων: Έως 14/2 η προσκόμιση των δικαιολογητικών

Αντίγραφο μητρώου της εκμετάλλευσης τους θα πρέπει να προσκομίσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή/και στα Νομαρχιακά Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ οι κτηνοτρόφοι αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι αιτήθηκαν συνδεδεμένη ενίσχυση (Μέτρο 2) για το έτος 2022, ανακοίνωσε ο Οργανισμός.

Η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης του αντίγραφου μητρώου εκμετάλλευσης είναι η 14η Φεβρουαρίου 2023.