Συνδεδεμένη Ενίσχυση: Προσκόμιση δικαιολογητικών από αιγοπροβατοτρόφους

Συνδεδεμένη Ενίσχυση: Προσκόμιση δικαιολογητικών από αιγοπροβατοτρόφους

Να προσκομίσουν έως την 28 Φεβρουαρίου 2022 αντίγραφο μητρώου της αιγοπροβατοτροφικής τους εκμετάλλευσης, ζητά ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τους κτηνοτρόφους ως απαιτούμενο για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Οι αιγοπροβατοτρόφοι που έχουν αιτηθεί στη ΕΑΕ 2021 ότι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης πρέπει να προσκομίσουν το συγκεκριμένο αντίγραφο μητρώου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή/και στα Νομαρχιακά Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στο οποίο ανήκει η έδρα εκμετάλλευσης τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο