Συνδεδεμένη ενίσχυση σε μηδική και τριφύλλι

Συνδεδεμένη ενίσχυση σε μηδική και τριφύλλι

Καθορίστηκαν με υπουργική Απόφαση οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι).

Σύμφωνα με την Απόφαση ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται:

 • για το έτος 2017 στα 25.809.281€,
 • για το 2018 στα 25.531.408€,
 • για το 2019 στα 25.256.552€ και
 • για το 2020 στα 27.164.626 €.

Η έκταση που καθορίστηκε ανέρχεται σε 94.558 εκτάρια. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών είναι οι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι καλλιεργούν σε επιλέξιμες εκτάσεις (ελάχιστη επιλέξιμη έκταση καθορίζεται το 1 στρέμμα) τα παρακάτω είδη :

 • Μηδική, Medicago sativa
 • Μηδική η λυκίσκη ή λουπουλίνα, Medicago lupulina
 • Μηδική ποικιλία στικτή υβρίδιο, Medicago x varia
 • Μηδική Δενδρώδης, Medicago arborea
 • Αγριοτρίφυλλο, Medicago polymorpha
 • Τριφύλλι το αλεξανδρινό, Trifolium alexandrinum
 • Τριφύλλι το νόθο ή υβρίδιο, Trifolium hybridum
 • Τριφύλλι το σαρκόχρουν, Trifolium incarnatum
 • Τριφύλλι το λειμώνιο, Trifolium pratense
 • Τριφύλλι το έρπον ή λευκό, Trifolium repens
 • Τριφύλλι το ύπτιο ή Περσικό, Trifolium resupinatum
 • Τριφύλλι Υπόγειο, Trifolium subterraneum