Συνδεδεμένη ενίσχυση στη κορινθιακή σταφίδα – Δικαιούχοι και συνολικός προϋπολογισμός

Συνδεδεμένη ενίσχυση στη κορινθιακή σταφίδα – Δικαιούχοι και συνολικός προϋπολογισμός

Στα 35,2 ευρώ/στρέμμα καθορίστηκε η ενδεικτική τιμή της νέας συνδεδεμένης ενίσχυσης στη κορινθιακή σταφίδα για το 2017. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό αυτό δεν είναι οριστικό και ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των επιλέξιμων για ενίσχυση εκτάσεων (η έκταση αναφοράς είναι 14.200 εκτάρια). Το ακριβές ετήσιο ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όσον αφορά τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι και το 2020 (τελευταίο έτος ενίσχυσης)  είναι συγκεκριμένος και καθορίζεται ως εξής:

  • για το έτος 2017 ανέρχεται στα 5.000.000€,
  • για το έτος 2018 στα 4.946.168€ και
  • για τα έτη 2019 και 2020 στα 4.892.920 € αντίστοιχα.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Καλλιεργούν κορινθιακή σταφίδα σε επιλέξιμες εκτάσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.
  • Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 150 κιλά προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά στρέμμα σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις από 1 Αυγούστου και το αργότερο έως 30 Νοεμβρίου του έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο διαπιστωμένες από τον ΕΛΓΑ δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στην συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Οι παραδόσεις στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:

  • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης.
  • Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών.

Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν :

  • σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
  • απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις

Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι 1 στρέμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Για το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας συμπληρώνεται ειδικό πεδίο του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.