Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι: Χαμηλός ρυθμός στην καταχώρηση των ποσοτήτων

Συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι: Χαμηλός ρυθμός στην καταχώρηση των ποσοτήτων

Για την καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού ο δικαιούχος παραγωγός οφείλει – μεταξύ άλλων κριτηρίων επιλεξιμότητας – να παραδώσει ελάχιστη ποσότητα πρώτης ύλης (400 κιλά ανά στρέμμα) σε πιστοποιημένους φορείς (Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Οργανώσεις και Ομάδες παραγωγών, ορυζόμυλους και εταιρείες εμπορίας δημητριακών)

Οι πιστοποιημένοι φορείς, από 1η Νοεμβρίου 2017, καταχωρούν τα στοιχεία των εν δυνάμει δικαιούχων και τις αντίστοιχες ποσότητες παράδοσης σε ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ρυθμός καταχώρησης των ποσοτήτων δεν είναι ικανοποιητικός και πρέπει να επιταχυνθεί, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή για καταχώρηση, έως την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε παράταση.

Δείτε τους ενταγμένους φορείς καταχώρησης ποσοτήτων ρυζιου στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ