Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας

Με Απόφαση που υπογράφηκε τη Δευτέρα 16 Μαΐου, το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας για το έτος ενίσχυσης 2015, καθορίστηκε στα 55,84 €/στρ. ενώ η επιλέξιμη έκταση ανήλθε περίπου στα 4.655 εκτάρια, υπολειπόμενη κατά ένα μεγάλο ποσοστό της έκτασης αναφοράς. (9.080 εκτάρια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους συνδεδεμένης ενίσχυσης θα φθάσει τα 2,6 εκατ. €, αφού το ποσό των 55,84 €/στρ. είναι σχεδόν διπλάσιο από το αρχικό ποσό που είχε υπολογιστεί.