Συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος: Νέοι προϋπολογισμοί και αλλαγές στους όρους επιλεξιμότητας

Συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος: Νέοι προϋπολογισμοί και αλλαγές στους όρους επιλεξιμότητας

Αύξηση του προϋπολογισμού καθώς και αλλαγές στους όρους επιλεξιμότητας των δικαιούχων κτηνοτρόφων προβλέπονται στη νέα υπουργική απόφαση για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός:

  • για το έτος 2017 ανέρχεται στα 36,3 εκατ.€ (από 23,9 εκατ. €),
  • για το έτος 2018 στα 35,9 εκατ. € (από 23,6 εκατ. €) και
  • για τα έτη 2019 και 2020 ανέρχεται στα 35,5 εκατ. € (από 23,3 εκατ. €).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

  • Είναι ενεργοί γεωργοί.
  • Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.
  • Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτρέφουν στην εκμετάλλευσή τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως και 12 ετών κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ενίσχυσης.
  • Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών έως και 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12). Σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανσή του το θηλυκό βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο.
  • Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη.

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα απόφαση, οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί και καταργείται η υποχρέωση οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν τα επιλέξιμα ζώα τους από την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έως και τις 31/12 του εκάστοτε έτους ενίσχυσης.