Συνεχείς αυστηρούς ελέγχους ζητούν οι εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών

Συνεχείς αυστηρούς ελέγχους ζητούν οι εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών

Μετά από ελέγχους από μικτά συνεργεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας αλλά και σε άλλα σημεία διακίνησης και εξόδου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε φορτία  προς εξαγωγή-διακίνηση οπωροκηπευτικών και κυρίως ακτινιδίων, όπως:

α) ατυποποίητα κατ’ ευθείαν από τον αγρό, χωρίς  πλήρη ανταπόκριση στα προβλεπόμενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους ήτοι τουλάχιστον 6,2 Brix σε σάκχαρα και 15% σε στερεά ουσία

β) εντός κιβωτίων και Bins επαναχρησιμοποιημένων

γ) στερούμενα φορολογικών κ.α εγγράφων.

Ο ειδικός Σύμβουλος του συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS κ.Γιώργος Πολυχρονάκης, αναφέρει ότι τα γεγονότα αυτά επιβεβαιώνουν πλήρως για μια ακόμη φορά τις κατά καιρούς καταγγελίες του Συνδέσμου  για διακίνηση ατυποποίητων οπωροκηπευτικών προϊόντων, σε κιβώτια συσκευασίας επαναχρησιμοποιημένα χωρίς την απαιτούμενη σήμανση, ακόμη και χύμα εντός των φορτηγών αυτοκινήτων, χωρίς την επεξεργασία τους από συσκευαστήρια, χωρίς την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και την προώθηση τους  από «έλληνες εμπόρους» στις γειτονικές Βαλκανικές Χώρες, με κινδύνους για την υγεία  των καταναλωτών και με δυσφήμηση των ελληνικών προϊόντων.

Συνέπεια αυτής της πρακτικής, της μη εφαρμογής της Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, είναι οι τιμές εξαγωγής προς τις Βαλκανικές Χώρες να έχουν ‘βαλτώσει’ και οι υγιείς εξαγωγικές επιχειρήσεις οπωροκηπευτικών της χώρας μας να βιώνουν μια ανάσχεση της δραστηριότητας  τους προς αυτές τις παραδοσιακές αγορές των προϊόντων μας,

Ο Σύνδεσμος ζητά εντατικότερους και αυστηρότερους ελέγχους σε εξαγόμενα και διακινούμενα φρούτα και λαχανικά με σκοπό:

α) τη διαφύλαξη της φήμης και της ποιότητος των ελληνικών φρούτων και λαχανικών

β) την προστασία των καλλιεργειών ακτινιδίων της χώρας μας από τον κίνδυνο μετάδοσης του βακτηρίου που μαστίζει τις αντίστοιχες καλλιέργειες από την μη χρήση επαναχρησιμοποιουμένων σε Ιταλία και Ελλάδα υλικών μεταφοράς (Bins και κλούβες)

γ) την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών  και

δ) την αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού με συνέπεια να υφίστανται τα προϊόντα μας ανταγωνισμό από «Ιταλικά ελληνικής προέλευσης προϊόντα (ακτινίδια, καρπούζια και σταφύλια), όπως πρόσφατα στην Ινδία σε τιμές χαμηλότερες των προσφερομένων από Έλληνες εξαγωγείς.