Συνεχής αύξηση στο κόστος παραγωγής

Συνεχής αύξηση στο κόστος παραγωγής

Συνεχής αύξηση σημείωσαν οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί, για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για τη γεωργική ή την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία Κτηνοτροφία, οι τιμές των εισροών βρίσκονται σε συνεχή αύξηση.

Ο μέσος δείκτης Τιμών Εισροών την περίοδο Δεκέμβριος 2017 – Νοέμβριος 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της προηγούμενης περιόδου Δεκέμβριος 2016 – Νοέμβριος 2017, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Αντίθετα, για την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος μέσος δείκτης Τιμών Εκροών, δηλαδή οι τιμές διάθεσης των προϊόντων, παρέμεινε σταθερός.