Λιπασματα

Συνεχής αύξηση των τιμών εισροών σε γεωργία κτηνοτροφία

Στις μεταβολές των τιμών σε λαχανικά, φρούτα, πατάτες και σπόρους οφείλεται η μικρή αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2017 με τον Σεπτέμβριο 2016.

Μεγαλύτερη η αύξηση στις τιμές των εισροών

Όσον αφορά τις εισροές – δηλαδή την αγορά αναλώσιμων μέσων, αγαθών και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία – ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2017 με τον Σεπτέμβριο 2016.

Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (2015=100,0)

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017 οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ενέργεια και λιπαντικά, ζωοτροφές, λοιπά αγαθά και υπηρεσίες, συντήρηση και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
  • στην αύξηση κατά 0,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Οι τιμές που συλλέγονται είναι οι τιμές που καταβάλλουν οι παραγωγοί, όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες για τη γεωργική – κτηνοτροφική παραγωγή και είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ και μεταφορικά έξοδα.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα ο δείκτης τιμών εισροών στη Γεωργία Κτηνοτροφία αυξάνεται συνεχώς από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι σήμερα, με μια μικρή πτώση τους δύο πρώτους μήνες του 2018.

Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία και Δεικτών των ομάδων Αναλώσιμων Μέσων και Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου (2015=100,0)

Συλλογή δεδομένων

Τα στοιχεία των τιμών για τις εκροές συγκεντρώνονται από 745 πηγές τιμοληψίας, ενώ τα στοιχεία των τιμών για τις εισροές συγκεντρώνονται από 665 πηγές τιμοληψίας.

Ως πηγές τιμοληψίας χρησιμοποιούνται οι γεωργικοί συνεταιρισμοί που συγκεντρώνουν τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και οι εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις που αγοράζουν τα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.