Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα για τους εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών

Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα για τους εξαγωγείς φρούτων και λαχανικών

Τα  ορατά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες εξαγωγείς νωπών  οπωροκηπευτικών, αφορούν κυρίως τη δυσκολία εύρεσης επαρκών μεταφορικών μέσων, καθώς τα ελληνικά φορτηγά  που εκφορτώνουν στο εξωτερικό φρούτα, δε βρίσκουν εύκολα φορτία επιστροφής με τρόφιμα για τη χώρα μας, επειδή έχουν μπλοκαριστεί όλες οι εισαγωγές λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στο άνοιγμα πιστώσεων.

Ο κ. Πολυχρονάκης, ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT – HELLAS δήλωσε ότι η υπάρχουσα μια Επιτροπή Εγκρίσεως δεν επαρκεί για όλη την χώρα και απαιτείται η συμπλήρωσή της με περισσότερες ανά τράπεζα και περιφέρεια προκειμένου να επιταχύνεται η έγκριση πιστώσεων για εισαγωγές τροφίμων διευκολύνοντας έτσι παράλληλα και τις εξαγωγές μας.

Παράλληλα, ο σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών και με σκοπό να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έχει ζητήσει επί πλέον εκτός των άλλων, να δίνονται άδειες διέλευσης και προορισμού σε φορτηγά αυτοκίνητα τρίτων χωρών, τα οποία θα επιτρέπεται να μεταφέρουν προϊόντα εκτός της χώρας καταγωγής τους. Σημειώνεται ότι φορτηγά αυτοκίνητα χωρών μελών της ΕΕ χρησιμοποιούνται αλλά δεν επαρκούν.