Ελιά: Συστάσεις για προσβολές από καλόκορις και ακάρεα

Ενημερωτικές πληροφορίες και συστάσεις για τους εχθρούς που ενδέχεται να προσβάλλουν την ανθοφορία της ελιάς δίδει με ανακοίνωση της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Χανίων προς τους ελαιοπαραγωγούς. Οι δειγματοληψίες έγιναν σε ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και αφορουσαν τις προσβολές απο το έντομο καλόκορις και τα ακάρεα της ελιάς.

Η καλόκορις

Το έντομο καλόκορις είναι αρκετά διαδεδομένο στους ελαιώνες και στους εσπεριδοειδώνες της Π.Ε. Χανίων. Ζημιές όμως προκαλεί συνήθως τοπικά και υπό προϋποθέσεις.

Τρέφεται κατά προτίμηση από τρυφερή ποώδη βλάστηση ζιζανίων που υπάρχουν στους περισσότερους ελαιώνες με ιδιαίτερη προτίμηση στο διανόχορτο, τσουκνίδα, βρούβα, περδικάκι, ζωχό, αγριοσέλινο κ.ά. και λιγότερο από την ελιά. Ζημιές μπορεί να προκαλέσει όταν οι πληθυσμοί του είναι υψηλοί, τα άνθη ευρίσκονται στα πρώτα στάδια της εξέλιξής τους, το ποσοστό ανθοφορίας είναι χαμηλό και τα ζιζάνια στον ελαιώνα έχουν καταστραφεί (ζιζανιοκτονία, χορτοκοπή κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει πτώση ολόκληρης ή τμήματος της ανθοταξίας.

Προληπτική αντιμετώπιση

Για τον λόγο αυτό συνίσταται να μην απομακρύνονται πρώιμα τα ζιζάνια από τους ελαιώνες, αλλά να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι το στάδιο που τα άνθη αρχίζουν να φουσκώνουν (στάδιο μούρου). Αυτό αποτελεί το κυριότερο προληπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση του καλόκορις. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό συνίσταται να διατηρούνται ζώνες με ζιζάνια μέσα στον αγρό και περιφερειακά αυτού.

Χημική αντιμετώπιση

Σε κάθε περίπτωση χημική αντιμετώπιση του εντόμου συνιστάται μόνο όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή, οι ανθοταξίες είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο (μέχρι να αρχίσουν να φουσκώνουν τα άνθη) και οταν υπάρχει σημαντικός αριθμός ατόμων του εντομου στα ελαιοδεντρα (5-7 άτομα/κλαδίσκο μήκους 60-70 εκ).

Κατά την τρέχουσα περίοδο το έντομο έχει προκαλέσει εντοπισμένα, ζημιές οικονομικής σημασίας, σε ορισμένους ελαιώνες χωρίς όμως να αποτελεί απειλή για το σύνολο της ελαιοπαραγωγής.

Παρόλα αυτά σε κάποιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιούνται εκτεταμένοι ψεκασμοί, χωρίς προηγουμένως να έχει αξιολογηθεί η σκοπιμότητά τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται μίγμα εντομοκτόνου και ζιζανιοκτόνου με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος.

Ακόμα, για να αποφευχθούν περαιτέρω άσκοποι ψεκασμοί σημειώνεται οτι  την περίοδο αυτή στην ποικιλία Κορωνέικη ελιά η άνθιση είναι σε προχωρημένο στάδιο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος από το έντομο. Τυχόν μικρή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στα ανθίδια δεν είναι σημαντική καθώς εάν δέσει ένα ποσοστό γύρω στο 5% μίας καλής ανθοφορίας αρκεί για μία πλήρη παραγωγή.

Όσον αφορά την ποικιλια Τσουνάτη, η οποία είναι οψιμότερη, σε πολλές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας η άνθιση είναι προχωρημένη, ενώ σε άλλες οι ελιές δεν αναμένεται να ανθίσουν καθώς υπήρχε παραγωγή κατά το προηγούμενο έτος. Για τις πιο όψιμες περιοχές τσουνάτης, στις οποίες αναμένεται παραγωγή κατά το τρέχον έτος και οι ανθοταξίες των δένδρων βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο, συνίσταται να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασμοί, να διατηρούνται τα ζιζάνια κάτω από τα δένδρα και να γίνεται χημική αντιμετώπιση του εντόμου μόνο όταν ισχύουν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Τα ακάρεα

Όσον αφορά στα ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae, αυτά αρχικά προσβάλουν τη νεαρή βλάστηση και προκαλούν χαρακτηριστικές χλωρώσεις στα φύλλα. Στη συνέχεια όμως μετακινούνται προς τα άνθη και τους καρπούς, όπου μπορεί να προκαλέσουν διάφορες ζημιές όπως ανθόπτωση, η παραμόρφωση καρπών πράγμα που συμβαίνει όμως μόνο στην περίπτωση υψηλών πληθυσμών. Συνήθως δεν δημιουργούν προβλήματα στην ελαιοποιήσιμη ελιά.

Χημική αντιμετώπιση συνιστάται με την έναρξη της νεαρής βλάστησης μόνο σε φυτώρια, νεαρά δενδρύλλια και δένδρα στα οποία έχουν εφαρμοστεί πολύ αυστηρά κλαδέματα ή κορμοτομές.

Σημειώνεται ότι το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου βγάζει επί σειρά ετών Γεωργικές Προειδοποιήσεις για όλη την Κρήτη, που αφορούν σε εχθρούς και ασθένειες ελιάς, αμπέλου, εσπεριδοειδών άλλων δενδρωδών καλλιεργειών. Προκειμένου κάποιος να λάβει τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις αρκεί να έρθει σε επικοινωνία με το Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Ηρακλείου (τηλ.: 2810224948, fax 2810225616 και email: pkpfhgpr@otenet.gr).

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα Βιολογικής Ελαιοκαλλιέργειας στην Ελληνική Γεωργία