Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκθέσουν τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν...

Ποιο είναι το μέλλον για το σύστημα διατροφής;

Επιμέλεια: Χρήστος Στρατάκης

Στην Ευρώπη, χάνουμε περίπου 89 εκατομμύρια τόνους τροφίμων κάθε χρόνο.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, δήλωσε: “Αυτό είναι ηθικά και οικονομικά απαράδεκτο και είναι ακόμη πιο τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς το πραγματικό μέγεθος των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών των 89 εκατ. Τόνων. Σπαταλάμε όλους αυτούς τους πόρους. Κάτι συμβαίνει λάθος με αυτό το σύστημα διατροφής!”

Τα τρόφιμα είναι απαραίτητα για τη ζωή. Αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας ταυτότητας, και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών αμφισβητούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των σημερινών τάσεων όσον αφορά την  παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων. Το σύστημα διατροφής έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μέσω π.χ. των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση της γης και των υδάτινων πόρων, τη ρύπανση, την εξάντληση του φωσφόρου, καθώς και των επιπτώσεων των χημικών προϊόντων, όπως τα ζιζανιοκτόνα και τα φυτοφάρμακα.

Γι ‘αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά όλες τις απόψεις σχετικά με την ευρωπαϊκή παραγωγή τροφίμων και το σύστημα κατανάλωσής τους. Η σχετική διαβούλευση που ξεκίνησε καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, πολίτες, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και δημόσιες αρχές, να εκφράσουν τις ιδέες τους για άμεση δράση και μείωση των τροφίμων που απορρίπτονται και, γενικότερα, για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι το σύστημα διατροφής μας χρησιμοποιεί αποτελεσματικά αυτούς τους πόρους. Όλες οι απόψεις θα συμβάλουν στην ανακοίνωση για την αειφόρο διατροφή, μέσα στο επόμενο διάστημα.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εκθέσουν τις προτεραιότητες και τις δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν, για την μέτρηση των επιπτώσεων της παραγωγής τροφίμων, τους καλύτερους τρόπους για την προώθησή τους στις αλυσίδες εφοδιασμού, αλλά και για πιο βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης τροφίμων, μέσω της μείωσης των τροφίμων που απορρίπτονται.

Η Επιτροπή σχεδιάζει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αργότερα αυτό το έτος, με ισχυρή έμφαση στα τρόφιμα που απορρίπτονται. Η σχετική ανακοίνωση θα εξετάσει τα απορρίμματα τροφών και τη μείωση της αναποτελεσματικότητας των πόρων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2013. Για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης: Τροφικά απόβλητα: Ένα πρόβλημα με περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις