Σχέδια Βελτίωσης: Νέα παράταση στην υποβολή ενδικοφανών προσφυγών

Νέα παράταση έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής ενδικοφανών προσφυγών για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Αυτή είναι η τρίτη παράταση και για όλες τις Περιφέρειες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφυγών είναι πλέον η 11η Μαϊου 2020.