Σχέδια Βελτίωσης: Οι Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Σχέδια Βελτίωσης: Οι Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, από τις 21 Δεκεμβρίου 2017 έχει ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για τα πολυαναμενόμενα Σχέδια Βελτίωσης και συγκεκριμένα για τις δράσεις:

 • 4.1.1«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
 • 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη για τις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 ανέρχεται σε 316 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

 • Για τη δράση 4.1.1: 295.158.000 €
 • Για τη δράση 4.1.3: 20.842.000

Το ποσό που διεκδικούν οι μεμονωμένοι αγρότες από τη δράση 4.1.1 ανέρχεται σε ποσοστό 75% (221.368.500 €) και το υπόλοιπο ποσό διεκδικούν τα συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές ενώσεις, ΚΟΙΝΣΕΠ)

Για τη δράση 4.1.3, το αντίστοιχο ποσοστό κατανομής πιστώσεων μεταξύ κατηγοριών δικαιούχων είναι 50%.

Οι Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση

Με βάση την κατανομή της δημόσιας δαπάνης τα περισσότερα χρήματα, με μεγάλη διαφορά από τις άλλες Περιφέρειες, θα δωθούν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα, η κατανομή των Περιφερειών με βάση το ποσό της δημόσιας δαπάνης:

 • Κεντρικής Μακεδονίας: 59.529.745
 • Πελοποννήσου: 31.331.445
 • Θεσσαλίας: 30.883.853
 • Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 28.824.929
 • Δυτικής Ελλάδος: 28.287.819
 • Κρήτης: 28.287.819
 • Στερεάς Ελλάδας: 27.661.190
 • Δυτικής Μακεδονίας: 20.947.309
 • Βορείου Αιγαίου: 16.560.907
 • Ηπείρου: 16.292.351
 • Νοτίου Αιγαίου: 9.667.989
 • Αττικής: 9.309.915
 • Ιονίων Νήσων: 8.414.731