αγροτης

Σχέδια Βελτίωσης: Συνεχείς παρατάσεις συνολικής διάρκειας 5 μηνών!

Νέα παράταση του Υπομέτρου 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης – αποφάσισε για πολλοστή φορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι συνεχείς παρατάσεις έχουν καθυστερήσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου υπομέτρου σχεδόν 5 μήνες! Υπενθυμίζουμε ότι η αρχική απόφαση καθόριζε ως τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 2 Απριλίου 2018.

Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής:

  • Ως προθεσμία για την υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 16/7/2018.
  • Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 29/8/2018 και ώρα 1 μ.μ ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 26/8/2018.
  • Ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 14/9/2018.