Σχέδιο νόμου για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης: Δημόσια διαβούλευση έως 18 Σεπτεμβρίου

Σχέδιο νόμου για τα Πλαστικά Μιας Χρήσης: Δημόσια διαβούλευση έως 18 Σεπτεμβρίου

Τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, έχουν κοινωνικοί φορείς και ενδιαφερόμενοι μέσω της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης.

Η κατάθεση των προτάσεων για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» μπορεί να γίνει έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 17.00 εδώ.