Σχεδόν μηδενικές οι εξαγωγές ελληνικών αχλαδιών στη Γερμανία

Σχεδόν μηδενικές οι εξαγωγές ελληνικών αχλαδιών στη Γερμανία

Η Γερμανία συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κατέχει μικρή καλλιεργήσιμη έκταση αχλαδιών, περίπου 1.920 εκτάρια γης. Η μεγαλύτερη καλιεργήσιμη έκταση, σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία για το 2014, καταγράφεται στην Ιταλία με 30.200 εκτάρια, στην Τουρκία με 24.000 εκτάρια και στην Ισπανία με 23.600 εκτάρια. Στην Ελλάδα καταγράφονται 5.000 εκτάρια.

Για την τριετία 2013 – 2015, το 68,9% των εισαγωγών αχλαδιών στη Γερμανία προήλθε από τις χώρες – μέλη της ΕΕ και το 31,3% από τρίτες χώρες. Σχεδόν μηδενικές είναι οι εισαγωγές ελληνικών αχλαδιών στη Γερμανία.

Αναλυτικότερα, το 39,3% των εισαγωγών του 2015 προήλθε από την Ιταλία (όπως και το 2014) και ακολούθησαν η Ν. Αφρική με μερίδιο εισαγωγής 14,5% και η Ολλανδία με 13,7%.

Η κατανάλωση αχλαδιών στη Γερμανία το 2015 κυμάνθηκε σε  228.000 τόνους με την κατά κεφαλή κατανάλωση να ανέρχεται σε 2,8 κιλά.