μελισσα

EFSA: Τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα βλάπτουν τις μέλισσες

Τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα βλάπτουν τις μέλισσες σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η Αρχή ενημέρωσε τις αξιολογήσεις κινδύνου για τρία νεονικοτινοειδή – κλοθειανιδίνη, ιμιδακλοπρίδη και θειομεθοξάμη – τα οποία επί του παρόντος υπόκεινται σε περιορισμούς στην Ε.Ε. λόγω της απειλής που ενέχουν για τις μέλισσες.

Αυτά τα νέα συμπεράσματα επικαιροποιούν αυτά που δημοσιεύθηκαν το 2013, μετά τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε ελέγχους στη χρήση αυτών των ουσιών. Για τη νέα αξιολόγηση η EFSA συγκέντρωσε όλα τα επιστημονικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την προηγούμενη αξιολόγηση.

Ο Jose Tarazona, Διευθυντής της Μονάδας Φυτοφαρμάκων της EFSA, δήλωσε: “Η διαθεσιμότητα τόσο σημαντικού αριθμού δεδομένων μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε πολύ λεπτομερή συμπεράσματα. Έχουν εντοπιστεί κάποιοι χαμηλοί κίνδυνοι, αλλά συνολικά επιβεβαιώνεται ο κίνδυνος που ενέχουν τα νεονικοτινοειδή για τις μέλισσες.

Τα συμπεράσματα της EFSA μέσα από ερωτοαπαντήσεις εδώ.