Τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων ανά καλλιέργεια

Τα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων ανά καλλιέργεια

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις ανά εκτάριο καλλιέργειας για το έτος ενίσχυσης 2021 σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις έχουν ως εξής:

  • Σκληρού σίτου 57,09 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Καρπών με κέλυφος 93,09 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Μήλων στα 418,55 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών 120,25 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών 78,76 Ευρώ/Εκτάριο.
  • Οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 170,93 Ευρώ/Εκτάριο.

Δείτε εδώ τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο