Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών σε δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα ποσοστά συμμετοχής της Ελληνίδας αγρότισσας σε Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, επισημαίνει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για τη Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπυξης και Τροφίμων κ. Μπαγινέτας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Μέτρο 6: Εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα το ποσοστό γυναικών ανέρχεται στο 30% του συνολικού αριθμού δικαιούχων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο Μέτρο 4 εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης – Δράσεις 4.1.1. και 4.1.3) ανέρχεται σε 23%.

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα – Μέτρο 10 και Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία – Μέτρο 11), κυμαίνεται από 37 – 40%.

Σε αντίστοιχα επίπεδα κυμαίνεται η συμμετοχή γυναικών, κυρίως μέσα από συλλογικά σχήματα και αγροτικούς γυναικείους συνεταιρισμούς, στις δράσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER, όπως επίσης και σε εναλλακτικές δράσεις που αφορούν στην βιοτεχνία, την οικοτεχνία και τον αγροτουρισμό.