Τα βιοκαύσιμα γίνονται πιο οικολογικά

Τα βιοκαύσιμα γίνονται πιο οικολογικά

ΒΙΝΤΕΟ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν να μειώσουν τη χρήση βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς και να αντικατασταθούν από βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς.

Τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς εξάγονται από πηγές όπως τα φύκια και τα απορρίμματα και είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, για την παραγωγή των οποίων απαιτούνται μεγάλες εκτάσεις καλλλιεργήσιμης γης. Καλύτερη ατμόσφαιρα, λιγότερα επίπονο για τα αυτοκίνητα, υγιείς ταχογράφοι.

Παρακολουθήστε το βίντεο