ρεβιθια

Εμφάνιση της σκωρίασης σε ψυχανθή στους Ν. Μαγνησίας και Λάρισας

γεωργια

Έναρξη της σκωρίασης έχει παρατηρηθεί στις πρώιμες καλλιέργειες με ρεβίθια στους Νομούς Μαγνησίας και Λάρισας και αναμένεται και στους άλλους Νομούς, σύμφωνα με Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας …

Περισσότερα »

Έξι γενιές σιτηρών, ρεβιθιών και βρώμης μέσα σε έναν χρόνο

Πειράματα της NASA πάνω στην καλλιέργεια σιταριού στο διάστημα αποτέλεσαν την έμπνευση για επιστήμονες του University of Queensland οι οποίοι- σύμφωνα με ανακοίνωση του πανεπιστημίου- ανέπτυξαν τις πρώτες διαδικασίες «ταχείας αναπαραγωγής» φυτών στη Γη.

Περισσότερα »

Δύο μύκητες που προσβάλλουν τα ψυχανθή – Τα καλλιεργητικά μέτρα

Ασκοχύτωση Ο μύκητας  προσβάλλει ρεβίθια, μπιζέλι, κτηνοτροφικό μπιζέλι, βίκο, φακές, κουκιά, λαθούρι, φασόλι, τριφύλλι κ.α. Το παθογόνο διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς και επί των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. …

Περισσότερα »