σηροτροφια

Συνδεδεμένες ενισχύσεις | Σηροτροφία: Στα 350 € ανά κουτί

σηροτροφια

Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της σηροτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίστηκε στο ποσό των 350 ευρώ ανά …

Περισσότερα »

Συνδεδεμένες ενισχύσεις: Τα ποσά σε σπόρους σποράς, σπαράγγια και σηροτροφία

ellinikigeorgia

Καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις τα ύψη των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τους σπόρους σποράς, σπαράγγια και σηροτροφία οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις ενίσχυσεις που υποβλήθηκαν το 2019. Συγκεκριμένα η ενίσχυση ανά …

Περισσότερα »

Στα 318,5 ευρώ ανά κουτί η συνδεδεμένη ενίσχυση στη σηροτροφία

μεταξοσκωλυκας

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας για το έτος 2018. Το ύψος ενίσχυσης υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των κουτιών αναφοράς (3.150 κουτιά) …

Περισσότερα »

Το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας

σηροτροφια

Το γεγονός ότι ο αριθμός των επιλέξιμων κουτιών μεταξόσπορου για το 2017 υπολείπεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό του αριθμού των κουτιών αναφοράς, οδηγεί στον υπολογισμό του ύψους του ανά μονάδα …

Περισσότερα »