Η ταυτότητα των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ

Η ταυτότητα των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ

Κερδισμένοι, με βάση τα «εργαλεία» της ΚΑΠ, φαίνεται ότι θα βγουν όσοι παραγωγοί δεν αρκεστούν μόνο στις άμεσες επιδοτήσεις αλλά εκμεταλλευτούν παράλληλα τα νέα προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη (Β’ Πυλώνας).

Σε αυτά περιλαμβάνονται η δωρεάν παροχή συμβουλών από γεωτεχνικούς ή συμβούλους καινοτομίας, η επιδότηση αγροδιατροφικών clusters κ.α.

Η ταυτότητα των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ

34

Τράτσα Μάχη, ΤΟ ΒΗΜΑ