Τελευταία ευκαιρία για τοπικές επενδύσεις μέσω LEADER στο Ν. Τρικάλων

Τελευταία ευκαιρία για τοπικές επενδύσεις μέσω LEADER στο Ν. Τρικάλων

Μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ) για υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν σε τομείς όπως η μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, επενδύσεις εστίασης και η υποστήριξη των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων και παροχής υπηρεσιών.

Στόχοι του τοπικού προγράμματος LEADER είναι η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και του αγροδιατροφικού τομέα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, η ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Η προκήρυξη αυτή είναι και η τελευταία που δημοσιεύει η τοπική αναπτυξιακή εταιρεία για το τοπικό πρόγραμμα LEADER 2007-2015. Η 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος LEADER της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, είναι ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 681.571,49€ το οποίο όμως αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά από αδιάθετα του προγράμματος που εκτιμούνται σε 850.000,00 € περίπου.

Μέσω των δράσεων της 4ης προκήρυξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν με επιδότηση έως και 50% του κόστους της επένδυσης μεταξύ άλλων σχέδια (ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή/και εκσυγχρονισμοί υφισταμένων) στους ακόλουθους τομείς:

  • μονάδες μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (κρέας, γάλα, αυγά, οίνος, δημητριακά, άνθη, οπωροκηπευτικά, μέλι, αρωματικά φυτά και βότανα, κ.α.),
  • επιχειρήσεις αναψυχής και εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, παραδοσιακά καφενεία,
  • μικρές βιοτεχνικές μονάδες (βιοτεχνία, οικοτεχνία, χειροτεχνία, κλπ.),
  • επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (φούρνοι και επιχειρήσεις αρτοσκευασμάτων, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων, εργαστήρια ζυμαρικών, κ.α) και
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, (μικρά παντοπωλεία, μαγαζιά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και ποτών, κ.α.) και ανάπτυξης του τουρισμού (μονάδες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σχέδια τουριστικής προβολής της περιοχής, κ.α.),

Το πρόγραμμα LEADER εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές του νομού Τρικάλων.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας: Ιωαννίνων 84, 42200 Καλαμπάκα καθώς και στα τηλέφωνα: 24320-75250/25370.