Τέλη Φεβρουαρίου η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2015 – Συμψηφισμός οφειλών

Τέλη Φεβρουαρίου η επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2015 – Συμψηφισμός οφειλών

Ολοκληρώθηκε η καταβολή στους δικαιούχους των οφειλόμενων ποσών για το β’ εξάμηνο του 2013 και ολόκληρο το 2014, διευκρινίζουν σχετικά με την επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών.

Η επιστροφή του ΕΦΚ που αφορά το  2015 θα καταβληθεί στους δικαιούχους από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2017.

Υπενθυμίζεται ότι συμψηφίζονται τυχόν οφειλές των δικαιούχων προς Ασφαλιστικούς φορείς και προς Δ.Ο.Υ.