Τέλος Απριλίου οι πληρωμές των ενισχύσεων – Από Μάρτιο οι πληρωμές των Συνδεδεμένων

Τέλος Απριλίου οι πληρωμές των ενισχύσεων – Από Μάρτιο οι πληρωμές των Συνδεδεμένων

Στις 31.12.2014 έληξε η ισχύς των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και το 2015, ως πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, οι γεωργοί, με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2015), δήλωσαν τις επιλέξιμες εκτάσεις τους σε επίπεδο χώρας για τη χορήγηση των νέων Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης.

Τον Νοέμβριο του 2015 ακολούθησε η έκδοση της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, με την οποία ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο εφαρμογής της Bασικής Eνίσχυσης στην Ελλάδα, για όσους γεωργούς αιτήθηκαν τη Βασική Ενίσχυση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης και στη συνέχεια (Δεκέμβριος 2015) η πληρωμή του 90% αυτής.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία μέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση του τίτλου των οριστικών Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταβληθεί το β΄ μέρος της εκκαθάρισης της Bασικής Eνίσχυσης καθώς και η Πράσινη Ενίσχυση.

Οι πληρωμές αυτές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος Απριλίου.

Διαφοροποιήσεις πληρωμών από το προηγούμενο καθεστώς

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ  αναφέρεται ότι οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανά περιοχή ή ανά καλλιέργεια, σε σχέση με ό,τι εισέπραττε ο παραγωγός με το προηγούμενο καθεστώς, οφείλονται, πέραν του μικρότερου προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ, σε επιλογές που έγιναν σε εθνικό επίπεδο από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής της, όπως για παράδειγμα στην επιλογή να χωριστεί η χώρα σε τρείς Περιφέρειες (αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκότοποι). Παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίζεται οτι η «αρχιτεκτονική» εφαρμογής της νέας ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο  δημιουργεί γραφειοκρατία και καθυστερήσεις λόγω του ότι η χώρα μας εφάρμοσε το πιο περίπλοκο σύστημα στην Ε.Ε.

Πληρωμές

Μέχρι τις αρχές Μαρτίου προγραμματίζονται να γίνουν οι πληρωμές των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων:

  • Σκληρού σίτου (ύψους περίπου 9.000.000 €)
  • Οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση (ύψους περίπου 5.000.000 €)
  • Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (ύψους περίπου 7.000.000 €)
  • Σπαραγγιών (ύψους περίπου 1.500.000 €)

Επίσης, από τα μέσα και μέχρι το τέλος Μαρτίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες πληρωμές:

  • Εκκρεμότητες Ενισχύσεων Έτους 2014 (ύψους περίπου 12.000.000 €)
  • Βαμβάκι (ύψους περίπου 180.000.000 €)
  • Ζαχαρότευτλα (ύψους περίπου 2.500.000 €)
  • Ροδάκινα προς χυμοποίηση (ύψους περίπου 3.000.000 €)
  • Βιομηχανική τομάτα (ύψους περίπου 2.600.000 €)