Θα την ‘πληρώσουν’ οι αγρότες;

Θα την ‘πληρώσουν’ οι αγρότες;

του Κων. Στ. Χαρτζουλάκη – Γεωπόνος

Η έλλειψη εργατών για την ελαιοσυγκομιδή και όχι μόνο, λόγω περιοριστικών μέτρων εξ αιτίας της πανδημίας, ανάγκασε πολλούς αγρότες να προβούν στην μετάκληση εποχιακών  εργατών από άλλες χώρες σύμφωνα με το ΦΕΚ Α90/1-5-2020 και την απόφαση 1174/24-7-2020.

Χάρη και σε αυτούς τους εργάτες η ελαιοσυγκομιδή συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς επιτρέποντας την έγκαιρη και υπό συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας  συγκομιδή της ελιάς.

Πολλοί αγρότες, ακολουθώντας τις οδηγίες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για έγκαιρη συγκομιδή έχουν ήδη ολοκληρώσει τη συγκομιδή και πρέπει να πληρώσουν τους εργάτες και το αντίστοιχο εργόσημο, κλπ.

Ωστόσο δεν είναι εφικτό επειδή δεν έχει εκδοθεί ΑΦΜ από την ΑΑΔΕ γι αυτούς, παρόλο που έχουν παρέλθει 2 μήνες από την έγκριση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τις  Δ/νσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Το πρόβλημα είναι η συνεργασία μεταξύ  των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (ΑΑΔΕ και Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Την ταλαιπωρία υφίστανται τα λογιστικά γραφεία αλλά τις συνέπειες οι αγρότες, αφού δεν μπορούν να πληρώσουν νόμιμα τους εργάτες και αναγκάζονται να τους κρατούν χωρίς να τους απασχολούν.

Θα την πληρώσουν πάλι οι αγρότες που εργάζονται για να εξασφαλίσουν ένα σημαντικό προϊόν της τοπικής οικονομίας ή θα παρέμβουν αποφασιστικά οι αρμόδιοι φορείς (Περιφέρεια, βουλευτές, υπηρεσίες) για να λυθεί άμεσα το πρόβλημα;