Η θέση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανάμεσα στα ξένα πανεπιστήμια

Η θέση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανάμεσα στα ξένα πανεπιστήμια

Σύμφωνα με τη κατάταξη που γίνεται με την χρήση του δείκτη NTU ο οποίος μετρά την ερευνητική δραστηριότητα των Πανεπιστημίων το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην 102η θέση στην παγκόσμια κατάταξη και 38η στην ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων στις Γεωπονικές Επιστήμες.

Τα 10 πρώτα πανεπιστήμια είναι:

1. Wageningen University
2. University of California- Davis
3. Cornell University
4. China Agricultural University
5. Ghent University
6. University of Sao Paulo
7. University of Copenhagen
8. University of Florida
9. University of Guelph
10. University of Minnesota- Twin Cities

Η κατάξη όσον αφορά τα ελληνική πανεπιστήμια στις Γεωπονικές Επιστήμες έχουν ως εξής:

1. Agricultural University of Athens (102η θέση σε παγκόσμια κατάταξη)
2. Aristotle University of Thessaloniki (111η θέση σε παγκόσμια κατάταξη)
3. University of Athens (222η θέση σε παγκόσμια κατάταξη)
4. Harokopio University (279η θέση σε παγκόσμια κατάταξη)