Θεσμοθετείται η προστασία της βιοποικιλότητας στη Σκύρο

Θεσμοθετείται η προστασία της βιοποικιλότητας στη Σκύρο

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στον «Καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων», θεσμοθετήθηκαν μέτρα προστασίας και διασφάλισης της βιοποικιλότητας της Σκύρου.

Η Απόφαση έχει ως σκοπό τον καθορισμό μέτρων προστασίας της φύσης σε χερσαία και υδάτινα τμήματα νήσου Σκύρου και των γύρω νησίδων του Δήμου Σκύρου και της Νήσου Πρασούδας του Δήμου Κύμης- Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία.

Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (γρι -γρι, ανεμότρατες και πεζότρατες) στις περιοχές που υφίστανται λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia beds) και η βόσκηση στο σύνολο των ακατοίκητων νησίδων που περιλαμβάνονται στις ζώνες προστασίας.

Τα μέτρα αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα προγράμματος LIFE, που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου (ΣΔΒ) που αφορά το νησί της Σκύρου και τις ακατοίκητες νησίδες γύρω από αυτό.

Δείτε τον χάρτη με τις Ζώνες Προστασίας Α και Β εδώ