γεωργια

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ

Τα αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας (ΕΓΕ) των ετών 2020 και 2021 ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η συνολική γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το 2020 ανήλθε σε 28,1 εκατ. στρέμματα και κατά το 2021 σε 28,4 εκατ. στρέμματα, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.

Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, κατανέμονται ως εξής: 
2020

 • το 57,4% της γεωργικής γης καταλαμβάνουν αροτραίες καλλιέργειες
 • το 1,6% κηπευτικές
 • το 35,8% μόνιμες καλλιέργειες
 • το 5,2% εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

2021

 • το 56,9% της γεωργικής γης καταλαμβάνουν αροτραίες καλλιέργειες
 • το 1,7% κηπευτικές
 • το 36,2% μόνιμες καλλιέργειες
 • το 5,1% εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Οι μεταβολές στην γεωργική γη μεταξύ των ετών 2020 και 2021 για τα σημαντικότερα είδη καλλιεργειών:

 • στο σιτάρι σκληρό, αύξηση κατά 15,3% το 2021 σε σχέση με το 2020.
 • στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 3,2%.
 • στο βαμβάκι, μείωση κατά 5,5%.
 • στη μηδική, αύξηση κατά 2,4%.
 • στα αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 0,7%.
 • στις πορτοκαλιές, αύξηση κατά 2,2%.
 • στα ροδάκινα – νεκταρίνια, μείωση κατά 2,4%.
 • στους ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 2,3%.

Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή στην παραγωγή των παρακάτω γεωργικών προϊόντων:

 • στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 14,8% το 2021 σε σχέση με το 2020.
 • στα πορτοκάλια, μείωση κατά 9,6%.
 • στο ελαιόλαδο, μείωση κατά 7,6%.

Ζωική Παραγωγή

Οι μεταβολές στον αριθμό των σημαντικότερων ειδών ζώων και πουλερικών, είναι:

 • στα βοοειδή, αύξηση κατά 3,2% το 2021 σε σχέση με το 2020.
 • στους χοίρους, μείωση κατά 3,5%.
 • στα πρόβατα, αύξηση κατά 2,2%.
 • στις αίγες, μείωση κατά 3,6%.
 • στις όρνιθες, αύξηση κατά 7,5%.
 • στις γαλοπούλες, αύξηση κατά 6,3%.

Βρείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ.