Τι ισχύει για την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. στην Ε.Ε.

Τι ισχύει για την καλλιέργεια Γ.Τ.Ο. στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε απάντηση στις εκκλήσεις των κρατών μελών να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία στην απαγόρευση καλλιέργειας ΓΤΟ στην επικράτειά τους, προτείνει την τροποποίηση των κανόνων που ισχύουν. Έτσι, σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ συζητά τη θέση του Συμβουλίου σε αυτό το ζήτημα.

Επιτρέπεται η καλλιέργεια ΓΤΟ στην ΕΕ;

Ναι, αλλά μόνο αν έχουν εγκριθεί από την ΕΕ, έπειτα από αξιολόγηση που διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Μετά την έγκρισή από την EFSA, τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια του ΓΤΟ κάνοντας χρήση της “ρήτρας διασφάλισης”.

Καλλιεργούνται σήμερα στην ΕΕ ΓΤΟ; Υπάρχουν χώρες που απαγόρευσαν την καλλιέργεια των συγκεκριμένων ΓΤΟ;

Προς το παρόν καλλιεργείται μόνο ένα ΓΤΟ, το ανθεκτικό στα έντομα αραβόσιτο ΜΟΝ 810 της Μονσάτο. Ωστόσο, μερικές χώρες όπως η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Πολωνία, υιοθέτησαν ρήτρες διασφάλισης και απαγόρευσαν την καλλιέργειά του στην επικράτεια τους.

Γιατί η ΕΕ θέλει να αλλάξει το ισχύον σύστημα έγκρισης ΓΤΟ;

Ορισμένα κράτη μέλη ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία στην απαγόρευση ή τον περιορισμό ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε απάντηση στα κράτη μέλη, πρότεινε τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες, οι οποίες συζητιούνται προς το παρόν από το ΕΚ και το Συμβούλιο.

Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες;

Το 2011, το ΕΚ υιοθέτησε θετική γνώμη στην πρώτη ανάγνωση της πρότασης και πρόσθεσε τροποποιήσεις. Μετά από χρόνια, το Συμβούλιο κατέληξε, στις 12 Ιουνίου 2014, σε πολιτική συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στους συν-νομοθέτες να συνεχίσουν τις συζητήσεις κατά τη δεύτερη ανάγνωση για την επίτευξη συμφωνίας για ένα κοινό κείμενο. Η πρόταση προβλέπεται για τελική έγκριση το 2015.