φυτοφαρμακο

Τι κάνουμε με τις κενές συσκευασίες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Πριν φθάσουμε να σκεφτούμε τι κάνουμε με την άδεια συσκευασία του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ), πρώτα, πριν την αγορά του, θα πρέπει να έχουμε σκεφθεί και αποφασίσει σωστά εάν κρίνεται αναγκαίο να γίνει ψεκασμός, ποιο είναι το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν (δραστική ουσία, υπολειμματική διάρκεια, κλπ) και πόσo ακριβής ποσότητα προϊόντος απαιτείται για άμεση χρήση και πάντα ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Μία από τις ενδείξης στην ετικέτα του προϊόντος αφορά τις οδηγίες για  την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

” Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.”

Οι παραγωγοί – χρήστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλουν να τηρούν πιστά την παραπάνω πρακτική με σκοπό να προφυλάσουν τους εαυτούς τους, την τοπική κοινωνία καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται:

  • Απόρριψη χωρίς ξέπλυμα των κενών συσκευασίας
  • Κάψιμο των κενών συσκευασίας

γιατί πέραν των πολλών αρνητικών επιπτώσεων όποιος χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από 300 έως 30.000 ευρώ.

Η διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με τη χρήση του συνόλου του περιεχομένου της συσκευασίας από τον χρήστη τους. Τα κενά συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου τους για να μην στεγνώνουν τα υπολείμματα του γεωργικού φαρμάκου και καθίσταται δύσκολος έως αδύνατος ο καθαρισμός τους. Το υλικό συσκευασίας συνιστάται να αφεθεί για μισό λεπτό να στραγγίξει στο ψεκαστικό δοχείο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το υπόλειμμα του γεωργικού φαρμάκου.

Στη συνέχεια:

  • Φορώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας (γάντια, μάσκα κλπ) προσθέτουμε μικρή ποσότητα νερού στη συσκευασία.
  • Τοποθετούμε το καπάκι της συσκευασίας και σφίγγουμε για να μην υφίστανται διαρροές.
  • Ανακινείται προς όλες της πλευρές για να ξεπλυθεί το κενό συσκευασίας.
  • Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό.
  • Επαναλαμβάνεται η διαδικασία άλλες δύο φορές ή και περισσότερο μέχρι τα νερά ξεπλύματος να είναι καθαρά.
  • Τρυπάμε τα δοχεία για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης.
  • Τα πετάμε σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.