Τι ποσό λαμβάνουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ανά δήλωση ζημιάς

Τι ποσό λαμβάνουν οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ ανά δήλωση ζημιάς

Αναγκαίος κρίθηκε τελικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο καθορισμός του μηνιαίου ορίου των αποζημίωσεων των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ σε 1.200 ευρώ.

Το υπουργείο εκτιμά ότι η υιοθέτηση του περιορισμού του μηνιαίου ορίου αποζημίωσης των 200 ευρώ θα οδηγήσει σε αδυναμία υλοποίησης του έργου των ανταποκριτών σε περίπτωση μεγάλων ζημιών στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένου των συγκεκριμένων χρονικών ορίων που θέτουν οι Κανονισμοί Ασφάλισης του ΕΛΓΑ για την υποβολή δηλώσεων από τους ζημιωθέντες παραγωγούς.

Οι συνολικές δαπάνες για τις αποζημιώσεις των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ υπολογίζεται σε  900.000 ευρώ για το έτος 2017 και 1 εκατ. ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη.

Συγκεκριμένα, στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ καταβάλλονται:

  • Αποζημίωση για δηλώσεις ζημιάς Φυτικής Παραγωγής: 4 ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.
  • Αποζημίωση για δηλώσεις ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου: 4 ευρώ για κάθε δήλωση ζημιάς.
  • Αποζημίωση για προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων: 8 ευρώ για κάθε πλήρη φάκελο-αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης.

Το συνολικό μηνιαίο όριο των αποζημιώσεων καθορίζεται μέχρι του ποσού των 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2.400 ευρώ το έτος και θα καταβάλλονται στους δικαιούχους
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ δύο φορές το χρόνο, με βάση τον αριθμό δηλώσεων ζημιάς-αιτήσεων οικονομικών ενισχύσεων που έχουν διεκπεραιώσει το προηγούμενο εξάμηνο.