Τηλεοπτικό σποτ για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας

ΒΙΝΤΕΟ

Στις συνέπειες της λαθροθηρίας για τα σπάνια και όχι μόνο είδη των ελληνικών υγροτόπων επικεντρώνονται τα δύο ενημερωτικά σποτ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, καλώντας τους κυνηγούς και όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας.

Ήδη το τηλεοπτικό και το ραδιοφωνικό σποτ με πρωταγωνίστρια τη Νανόχηνα μεταδίδονται σε τοπικής και εθνικής εμβέλειας σταθμούς, ενημερώνοντας το κοινό για τις απειλές που αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά πουλιά, αλλά και για το πώς μπορεί ο καθένας μας να γίνει συμμέτοχος στην αντιμετώπιση της λαθροθηρίας, αναφέροντας ανάλογα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές καλώντας στο 1591, την ειδική γραμμή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

«Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δίνει μεγάλη σημασία στην ολοκλήρωση προγραμμάτων που συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας. Στο πλαίσιο αυτό και για την εφαρμογή των προτεινόμενων από τα προγράμματα μέτρων είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δασικών Υπηρεσιών, Κυνηγετικών Οργανώσεων και Περιβαλλοντικών φορέων) ώστε, με αφορμή την προστασία της Νανόχηνας, ενός σπάνιου είδους, να οδηγηθούμε στη βελτίωση της θηροφύλαξης στις υγροτοπικές περιοχές και στη σταδιακή εξάλειψη φαινομένων λαθροθηρίας», τονίζει ο προϊστάμενος του Τμήματος Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Νίκος Μπόκαρης.

Λίγα λόγια για τη Νανόχηνα

Η Νανόχηνα είναι η μικρότερη και σπανιότερη χήνα της Ευρώπης. Ο φιννοσκανδικός πληθυσμός του είδους, που φωλιάζει στις βόρειες περιοχές της σκανδιναβικής χερσονήσου και είναι αυτός που επισκέπτεται τη χώρα μας, αριθμεί πλέον λιγότερα από 30 ζευγάρια. Η Ελλάδα φέρει μεγάλη ευθύνη για την προστασία της Νανόχηνας μιας και κάθε χρόνο διαχειμάζει στους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας (λίμνη Κερκίνη και Δέλτα Έβρου) το σύνολο του φιννοσκανδικού πληθυσμού, όπου παραμένει για ένα διάστημα τεσσάρων περίπου μηνών. Βασικότερη απειλή παγκοσμίως για τη Νανόχηνα είναι η θνησιμότητα λόγω ακούσιας θανάτωσης ή/και λαθροθηρίας.

Στην Ελλάδα το κυνήγι της Nανόχηνας έχει απαγορευτεί από το 1985, ενώ στους υγρότοπους όπου διαχειμάζει η Νανόχηνα έχουν ιδρυθεί Καταφύγια Άγριας Ζωής. Συνεπώς, η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελεί ένα ασφαλές καταφύγιο για τη Νανόχηνα κατά τους χειμερινούς μήνες με την προϋπόθεση της τήρησης της σχετικής προστατευτικής νομοθεσίας.