Τις απόψεις μας για τις αγροτικές περιοχές ζητά η Ε.Ε.

Τις απόψεις μας για τις αγροτικές περιοχές ζητά η Ε.Ε.

Τις απόψεις των Ευρωπαίων όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές σήμερα και τις αλλαγές που, κατά τη γνώμη τους, θα πρέπει να σημειωθούν έως το 2040, θέλει να συγκεντρώσει η Ε.Ε. μέσα από ένα ερωτηματολόγιο. 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα συμβάλουν στην εκπόνηση ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί το 2021.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ανοιχτό έως τις 30/11/2020 εδώ.