χρηματα-λεφτα-πληρωμες

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών στους αγρότες της Θεσσαλίας

Τροπολογία που αφορά τη διαδικασία πληρωμής προκαταβολών στους πληγέντες αγρότες της Θεσσαλίας, κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η τροπολογία διασφαλίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου και φυτικής παραγωγής προς τους πληγέντες παραγωγούς της Θεσσαλίας, καθώς και το ακατάσχετο των ποσών που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Υπενθυμίζεται, ότι μετά από αίτημα των ιδίων των παραγωγών και τοπικών φορέων, η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων από τους πληγέντες, μετετέθη χρονικά για ένα επί πλέον δεκαήμερο, και έληξε στις 20 Οκτωβρίου. Κατετέθησαν 30.088 δηλώσεις για ζημιές που αφορούν στη φυτική παραγωγή και  2.366 δηλώσεις που αφορούν σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου.

Η τροπολογία αφορά, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και γεωργούς της Θεσσαλίας και των λοιπών περιοχών που επλήγησαν από τις θεομηνίες Daniel και Elias και όπως αναφέρεται η δαπάνη για τις αποζημιώσεις «βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό». Προβλέπει επίσης ότι «για την υλοποίηση της δράσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρονται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον Προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ».

Η τροπολογία πρόκειται να ψηφισθεί στις 2 Νοεμβρίου και αυθημερόν θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση και ευθύς αμέσως γίνεται η μεταφορά από το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζα της Ελλάδας, κατ’ αρχάς, 150 εκατ. ευρώ για την πληρωμή προκαταβολών αποζημιώσεων τις οποίες ο ΕΛΓΑ θα πιστώσει στους λογαριασμούς των δικαιούχων κτηνοτρόφων– μελισσοκόμων,  εντός τριών εργασίμων ημερών.

Αντιστοίχως οι προκαταβολές για τη φυτική παραγωγή θα καταβληθούν πριν από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Παράλληλα, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί, σε 8.489 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες της Θεσσαλίας από την  Κρατική Αρωγή, συνολικά 19,8 εκατ. ευρώ.

Η τροπολογία έχει ως εξής:

«Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023.

1. Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ως αντιστάθμισμα για ζημιές στην φυτική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023. Δικαιούχοι είναι φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η δράση υλοποιείται από τον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση της δράσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρονται πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό στον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ.

2. Η ενίσχυση της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, εξειδικεύονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης και η μεθοδολογία προσδιορισμού του, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».