Το Ευρωκοινοβούλιο «τράβηξε το αυτί» της Επιτροπής για την προστασία των μελισσών

Το Ευρωκοινοβούλιο «τράβηξε το αυτί» της Επιτροπής για την προστασία των μελισσών

Τέλος στην προσπάθεια αποδυνάμωσης της προστασίας των μελισσών από φυτοφάρμακα έβαλε το Ευρωκοινοβούλιο.

Το Κοινοβούλιο μπλόκαρε την πρόταση της Επιτροπής (533 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 100 αποχές).

Το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) του 2013 για τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις μέλισσες. Η EFSA πρότεινε να δοκιμάζονται τα φυτοφάρμακα για την προστασία των μελισσών σε περιστατικά οξείας αλλά και μακροχρόνιας έκθεσής τους σε αυτά. Τα φυτοφάρμακα που αποτυγχάνουν στις σχετικές δοκιμές θα αποσύρονται από την αγορά.

Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ εναντιώθηκαν στις προτάσεις, υποχρεώνοντας την Επιτροπή σε συμβιβασμό, μετά τον οποίο τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν μόνο περιστατικά οξείας έκθεσης των μελισσών σε φυτοφάρμακα.

Μόνο στην ΕΕ, περίπου 84% των καλλιεργειών και 78% των αγριολούλουδων εξαρτώνται, τουλάχιστον εν μέρει, από την ζωική επικονίαση. Μέχρι και 15 δισ. ευρώ από την ετήσια αγροτική παραγωγή της ΕΕ αποδίδεται ευθέως στα έντομα-επικονιαστές.

«Είναι απαράδεκτο τα κράτη μέλη να αντιτίθενται στην πλήρη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA για τις μέλισσες του 2013», αναφέρει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου.

Οι βουλευτές τονίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε θα έπρεπε να έχει ενδώσει στις πιέσεις και θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, καθώς τα 16 κράτη μέλη που παρεμποδίζουν την υιοθέτηση αυτών των κριτηρίων προστασίας δεν συγκεντρώνουν την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία.

Το Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να συγγράψει νέα νομοθετική πρόταση.