Το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος

Το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος

Καθορίστηκε με υπουργική Απόφαση το ποσό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του
βόειου κρέατος για το έτος 2016.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του βόειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2016, καθορίζεται στα 140 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό ζώο.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μεταξύ άλλων εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6 επιλέξιμα θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης.

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρούν τα επιλέξιμα ζώα τους από την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έως και τις 31/12 του εκάστοτε έτους ενίσχυσης.

Επιλέξιμα για την ενίσχυση είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών έως 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12), εφόσον τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί εντός της εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού το θηλυκό ζώο δεν είναι επιλέξιμο.