Το ύψος ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για παραγωγή τυριών και γιαούρτης

Το ύψος ενίσχυσης για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για παραγωγή τυριών και γιαούρτης

Καθορίστηκε με υπουργική απόφαση το ύψος ενίσχυσης για το 2016 ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης, το οποίο είναι αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ως «μικρά νησιά» νοούνται όλα τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

Συγκεκριμένα, το ύψος ενίσχυσης για το 2016, καθορίστηκε:

  • σε 49 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αιγείου γάλακτος
  • σε 70 € ανά επιλέξιμο τόνο προβείου γάλακτος

Τα παραπάνω ποσά αφορούν τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν το έτος 2016.

Να σημειωθεί ότι για το 2015 το ύψος ενίσχυσης και για τις δυο κατηγορίες ήταν αρκετά πιο υψηλό και συγκεκριμένα:

  • σε 62,31€ ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αίγειου γάλακτος και
  • σε 89,01 € ανά επιλέξιμο τόνο πρόβειου γάλακτος.