Οι τομάτες μικρού μεγέθους κυριαρχούν στην γερμανική αγορά

Οι τομάτες μικρού μεγέθους κυριαρχούν στην γερμανική αγορά

Σύμφωνα με το ΑΜΙ, η γερμανική αγορά των τοματών χαρακτηρίζεται από μείωση στη ζητούμενη ποσότητα αλλά από αύξηση των τιμών.

Κατά τα τελευταία έτη στη γερμανική αγορά κυριαρχούν οι τομάτες μικρού μεγέθους αλλά υψηλότερης τιμής με μερίδιο αγοράς 33% επί συνόλου πωλούμενων ποσοτήτων. Αντίθετα για τομάτες χύμα παρατηρείται μείωση των ζητούμενων ποσοτήτων και μερίδιο αγοράς περίπου 10%. Οι τομάτες διαμέτρου 40 χιλιοστών που πωλούνται σε τσαμπί αποτελούν τη βασική κατηγορία τοματών στη Γερμανία, η οποία κατέχει περίπου το 43% επί συνολου πωλουμένων ποσοτήτων. Οι μεγάλες σαρκώδεις τομάτες κατέχουν λιγότερο από το 10% της αγοράς.

Η γερμανική παραγωγή τοματών καλύπτει μόνο το 10% της συνολικής ζήτησης. Για το 2014 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 84.496 τόνους. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 740.000 τόνους, προερχόμενες κυρίως από την Ολλανδία (η οποία εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα marketing τμηματοποίησης της αγοράς), το Μαρόκο για μικρές τομάτες cherry, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία (οι τέσσερις τελευταίες με σταδιακή μείωση των εισαγωγών κατά τα τελευταία έτη).

Η ζήτηση παρουσιάζεται ελαφρά φθίνουσα, εξαιτίας κυρίως της αύξησης του ποσοστού των ατόμων που σιτίζονται εκτός σπιτιού, αλλά και της τάσης κατανάλωσης μικρότερων συσκευασιών με τομάτες μικρότερου μεγέθους. Κατά την περίοδο 2006 – 2014 παρατηρήθηκε μείωση κατά 0,5% ετησίως των αγοραζόμενων από τους καταναλωτές ποσοτήτων και ταυτόχρονα αύξηση κατά 1% ετησίως της αξίας των πωλήσεων.

Τα κυριότερα κανάλια διανομής για τις τομάτες την περίοδο 2006 -2014 ήταν τα discounter και τα super markets.